تور بدروم ترکیه

 

 

تاریخ های پرواز ماهان ایر :  ۳۱خرداد

۶ شب و ۷روز

HOTELS * Service TYPE ROOM view LOCATION DBL SGL CHD

۶-۱۲

CHD

۲-۶

TENDA HOTEL ۳ ALL STD STD GUMBET ۵,۱۹۵,۰۰۰ ۶,۳۹۵,۰۰۰ ۳,۹۴۵,۰۰۰ ۲٫۳۹۵٫۰۰۰
ONURA HOLIDAY VILLAGE ۴ ALL STD STD TORBA ۵,۴۹۵,۰۰۰ ۶,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۰۹۵,۰۰۰
YELKEN MANDALINCI ALL STD STD Icmeler ۵,۶۹۵,۰۰۰ ۷,۱۴۵,۰۰۰ ۴,۱۹۵,۰۰۰
PETUNYA BEACH ALL STD STD Icmeler ۵,۸۴۵,۰۰۰ ۸,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۹۵,۰۰۰
JASMIN BEACH ALL CLUB ROOM STD GUMBET ۵,۸۴۵,۰۰۰ ۷,۳۹۵,۰۰۰ ۴,۲۹۵,۰۰۰
AYAZ AQUA ALL STD STD GUMBET ۵,۹۹۵,۰۰۰ ۷,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۳۹۵,۰۰۰
BODRUM BAY RESORT ۵ ALL CLUB ROOM STD GUMBET ۶,۱۹۵,۰۰۰ ۷,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۴۴۵,۰۰۰
JASMIN BEACH ۴ ALL STD STD GUMBET ۶,۲۴۵,۰۰۰ ۸,۰۴۵,۰۰۰ ۴,۴۹۵,۰۰۰
LATANYA PARK UALL CLUB ROOM STD TURGUTREIS ۶,۲۴۵,۰۰۰ ۹,۷۹۵,۰۰۰ ۴,۴۹۵,۰۰۰
BODRUM BAY RESORT ۵ ALL STD STD GUMBET ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۸,۳۹۵,۰۰۰ ۴,۵۹۵,۰۰۰
KADIKALE RESORT ALL STD STD TURGUTREIS ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۹,۰۴۵,۰۰۰ ۴,۸۴۵,۰۰۰
KADIKALE RESORT ALL STD Sea View TURGUTREIS ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۹,۲۹۵,۰۰۰ ۴,۸۹۵,۰۰۰
GREEN BEACH ALL CLUB ROOM STD TORBA ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۹,۲۹۵,۰۰۰ ۴,۸۹۵,۰۰۰
BODRUM PARK HOTEL UALL STD STD CITY CENTER ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۱۱,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۸۹۵,۰۰۰
SUNDANCE RESORT UALL STD STD TURGUTREIS ۷,۱۹۵,۰۰۰ ۹,۳۹۵,۰۰۰ ۴,۹۴۵,۰۰۰
DIAMOND OF BODRUM UALL STD STD CITY CENTER ۷,۳۴۵,۰۰۰ ۹,۶۴۵,۰۰۰ ۵,۰۴۵,۰۰۰
GREEN BEACH ALL STD STD TORBA ۷,۴۹۵,۰۰۰ ۹,۹۴۵,۰۰۰ ۵,۱۴۵,۰۰۰
KAIRABA BODRUM PRINCESS UALL STD STD TURGUTREIS ۷,۴۹۵,۰۰۰ ۹,۸۹۵,۰۰۰ ۵,۱۴۵,۰۰۰
SUNDANCE RESORT UALL STD Sea View TURGUTREIS ۷,۵۹۵,۰۰۰ ۱۰,۰۴۵,۰۰۰ ۵,۱۴۵,۰۰۰
LABRANDA TMT BODRUM ALL STD STD CITY CENTER ۷,۶۹۵,۰۰۰ ۱۰,۱۹۵,۰۰۰ ۵,۱۹۵,۰۰۰
DIAMOND OF BODRUM UALL STD Sea View CITY CENTER ۷,۷۹۵,۰۰۰ ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰
KAIRABA BODRUM PRINCESS UALL STD Sea View TURGUTREIS ۷,۷۹۵,۰۰۰ ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰
ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL UALL STD STD GUMBET ۷,۷۹۵,۰۰۰ ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰
ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL UALL STD Sea View GUMBET ۸,۰۴۵,۰۰۰ ۱۰,۶۹۵,۰۰۰ ۵,۳۹۵,۰۰۰
LABRANDA TMT BODRUM ALL SUPERIOR STD CITY CENTER ۸,۱۹۵,۰۰۰ ۰ ۵,۴۴۵,۰۰۰
ISIS HOTEL UALL CLUB ROOM STD GUMBET ۸,۱۹۵,۰۰۰ ۱۰,۸۹۵,۰۰۰ ۵,۴۴۵,۰۰۰
BODRUM HOLIDAY RESORT UALL CLUB ROOM STD TORBA ۸,۱۹۵,۰۰۰ ۱۰,۸۹۵,۰۰۰ ۵,۴۴۵,۰۰۰
GRAND PARK BODRUM   UALL STD STD TURGUTREIS ۸,۱۹۵,۰۰۰ ۱۱,۴۹۵,۰۰۰ ۵,۴۴۵,۰۰۰  
ISIS HOTEL   UALL CLUB ROOM Sea View GUMBET ۸,۵۹۵,۰۰۰ ۱۱,۵۴۵,۰۰۰ ۵,۶۹۵,۰۰۰  

 

 

 

تاریخ های پرواز ماهان ایر :  ۳۱خرداد

۶ شب و ۷روز

hotel * service TYPE ROOM view Locatuion DBL SGL CHD

۶-۱۲

CHD

۲-۶

BODRUM HOLIDAY RESORT ۵ UALL STD STD TORBA ۸,۵۹۵,۰۰۰ ۱۴,۴۹۵,۰۰۰ ۵,۶۹۵,۰۰۰ ۲٫۳۹۵٫۰۰۰  
GRAND PARK BODRUM UALL STD Sea View TURGUTREIS ۸,۵۹۵,۰۰۰ ۱۲,۱۴۵,۰۰۰ ۵,۶۹۵,۰۰۰
THOR LUXURY EXCULISIVE UALL SUPERIOR STD TORBA ۸,۵۹۵,۰۰۰ ۱۱,۵۴۵,۰۰۰ ۰
SAMARA ALL STD STD TORBA ۸,۷۹۵,۰۰۰ ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ ۵,۷۴۵,۰۰۰
YASMIN BODRUM UALL CLUB ROOM STD TURGUTREIS ۸,۷۹۵,۰۰۰ ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ ۵,۷۴۵,۰۰۰
ISIS HOTEL UALL STD STD GUMBET ۹,۰۴۵,۰۰۰ ۱۲,۱۹۵,۰۰۰ ۵,۸۹۵,۰۰۰
THOR LUXURY EXCULISIVE UALL JACUZZI ROOM STD TORBA ۹,۰۴۵,۰۰۰ ۱۲,۱۹۵,۰۰۰ ۰
YASMIN BODRUM UALL STD STD TURGUTREIS ۹,۱۹۵,۰۰۰ ۱۲,۴۴۵,۰۰۰ ۵,۹۹۵,۰۰۰
ASTERIA BODRUM (WOW ) UALL STD STD GUMBET ۹,۴۴۵,۰۰۰ ۱۳,۴۹۵,۰۰۰ ۶,۰۹۵,۰۰۰
BAIA BODRUM UALL STD STD TURGUTREIS ۹,۴۴۵,۰۰۰ ۱۲,۷۹۵,۰۰۰ ۶,۰۹۵,۰۰۰
LA BLANCHE RESORT UALL STD STD Icmeler ۹,۷۹۵,۰۰۰ ۱۳,۲۹۵,۰۰۰ ۶,۲۴۵,۰۰۰
BAIA BODRUM UALL STD Sea View TURGUTREIS ۹,۸۹۵,۰۰۰ ۱۳,۴۴۵,۰۰۰ ۶,۲۹۵,۰۰۰
LA BLANCHE RESORT UALL STD Sea View Icmeler ۱۰,۱۹۵,۰۰۰ ۱۳,۹۴۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰
LA BLANCHE ISLAND UALL STD STD TURGUTREIS ۱۱,۵۴۵,۰۰۰ ۱۵,۹۴۵,۰۰۰ ۷,۱۴۵,۰۰۰
LA BLANCHE ISLAND UALL STD Sea View TURGUTREIS ۱۱,۹۹۵,۰۰۰ ۱۶,۵۹۵,۰۰۰ ۷,۳۴۵,۰۰۰
HILTON BODRUM TURKBUKU UALL STD STD TURGUTREIS ۱۱,۹۹۵,۰۰۰ ۱۶,۵۹۵,۰۰۰ ۷,۳۴۵,۰۰۰
HILTON BODRUM TURKBUKU UALL STD Sea View TURGUTREIS ۱۳,۲۴۵,۰۰۰ ۱۸,۴۹۵,۰۰۰ ۷,۹۹۵,۰۰۰
RIXOS BODRUM UALL DELUXE ROOM STD TORBA ۱۴,۶۴۵,۰۰۰ ۲۰,۶۴۵,۰۰۰ ۸,۶۹۵,۰۰۰
TITANIC DELUXE BODRUM UALL STD SEA SIDE MILAS ۱۵,۳۴۵,۰۰۰ ۲۱,۶۴۵,۰۰۰ ۹,۰۴۵,۰۰۰
RIXOS BODRUM UALL DELUXE ROOM Sea View TORBA ۱۵,۴۹۵,۰۰۰ ۲۱,۸۹۵,۰۰۰ ۹,۰۹۵,۰۰۰
TITANIC DELUXE BODRUM UALL STD Sea View MILAS ۱۶,۰۹۵,۰۰۰ ۲۲,۷۹۵,۰۰۰ ۹,۳۹۵,۰۰۰
VOGUE BODRUM UALL SUPERIOR STD TORBA ۱۶,۲۴۵,۰۰۰ ۲۲,۹۹۵,۰۰۰ ۹,۴۹۵,۰۰۰
VOGUE BODRUM UALL SUPERIOR Sea View TORBA ۱۷,۶۹۵,۰۰۰ ۲۵,۱۴۵,۰۰۰ ۱۰,۱۹۵,۰۰۰    
خدمات
بلیط رفت وبرگشت باپرواز ماهان–لیدر فارسی زبان –ترانسفر فرودگاهی –بیمه مسافرتی
کودک زیر ۲ سال ۱۹۵٫۰۰۰ تومان می باشد

قیمت کودک ۲ الی ۱۲ سال فقط برای یک کودک به همراه والدین در یک اتاق معتبر می باشد. در صورت وجود ۲ کودک یا بیشتر در یک اتاق برای اطلاع از قیمت کودک دوم با آژانس تماس بگیرید.

توضیحات