تور آنتالیا ترکیه

ویژه  بهار ۹۸(۶شب و ۷ روز)

تاریخ پرواز ایران ایر و ماهان ایر ۳۰ و ۳۱خرداد

پرواز ماهان تاریخ ۳۱ خرداد ماه  شامل ۲۰۰٫۰۰۰ تومان افزایش نرخ   ،   بیزینس کلاس ماهان ایر  + ۳۰۰٫۰۰۰تومان

Hotels *   view location TYPE DBL SGL CHD

۶-۱۲

CHD

۲-۶

 
AGON ۳

 

BB STD KEMER STD ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۲٫۱۹۵٫۰۰۰  
AGON HB STD KEMER STD ۳,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۶۹۵,۰۰۰ ۲,۸۹۵,۰۰۰
CLUB HERAKLES ALL STD KEMER STD ۳,۶۹۵,۰۰۰ ۴,۶۹۵,۰۰۰ ۲,۹۹۵,۰۰۰
HIMEROS BEACH ۴

 

ALL STD KEMER STD ۳,۹۹۵,۰۰۰ ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۳,۱۴۵,۰۰۰
MELISSA RESIDANCE ALL STD KEMER STD ۴,۳۹۵,۰۰۰ ۵,۹۴۵,۰۰۰ ۳,۳۹۵,۰۰۰
ARMIR PALACE ALL STD KEMER STD ۴,۵۹۵,۰۰۰ ۶,۳۴۵,۰۰۰ ۳,۴۴۵,۰۰۰
BELKON ALL STD BELEK STD ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۰۹۵,۰۰۰ ۳,۵۹۵,۰۰۰
ORANGE PARK ALL STD LARA STD ۴,۹۴۵,۰۰۰ ۶,۲۹۵,۰۰۰ ۳,۶۴۵,۰۰۰
LARA HADRIANUS ALL STD LARA STD ۴,۹۴۵,۰۰۰ ۶,۲۹۵,۰۰۰ ۳,۶۴۵,۰۰۰
NAZAR BEACH HOTEL ALL STD LARA STD ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۳,۷۹۵,۰۰۰
CENDER ALL STD ANTALYA STD ۵,۷۹۵,۰۰۰ ۷,۵۴۵,۰۰۰ ۴,۰۴۵,۰۰۰
ARMAS GUL BEACH ۵

 

ALL STD KEMER STD ۶,۱۹۵,۰۰۰ ۸,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۵,۰۰۰
ARMIR RESORT ALL STD KEMER STD ۶,۲۹۵,۰۰۰ ۸,۰۴۵,۰۰۰ ۴,۲۹۵,۰۰۰
RAMADA SIDE ALL STD ANTALYA SIDE STD ۶,۳۹۵,۰۰۰ ۹,۱۹۵,۰۰۰ ۶,۳۹۵,۰۰۰
ARMAS LABADA UALL STD KEMER STD ۶,۴۴۵,۰۰۰ ۹,۳۹۵,۰۰۰ ۴,۳۹۵,۰۰۰
ARMAS KAPLAN PARADISE ALL STD KEMER STD ۶,۴۴۵,۰۰۰ ۹,۳۹۵,۰۰۰ ۴,۳۹۵,۰۰۰
RAMADA SIDE ALL STD ANTALYA SIDE SUPERIOR ۶,۵۹۵,۰۰۰ ۹,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۴۹۵,۰۰۰
SENSITIVE PREMIUM UALL STD BELEK STD ۶,۵۹۵,۰۰۰ ۸,۷۹۵,۰۰۰ ۴,۴۹۵,۰۰۰
TRANS ATLANTIK UALL STD KEMER STD ۷,۱۹۵,۰۰۰ ۱۰,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۷۴۵,۰۰۰
LARA FAMILY CLUB UALL STD KONDU STD ۷,۳۴۵,۰۰۰ ۹,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۸۴۵,۰۰۰
IMPERIAL SUNLAND UALL STD KEMER BELDIBI 1 STD ۷,۴۴۵,۰۰۰ ۱۱,۲۹۵,۰۰۰ ۴,۸۹۵,۰۰۰
RAMADA RESORT LARA UALL STD LARA STD ۷,۷۹۵,۰۰۰ ۱۰,۵۴۵,۰۰۰ ۵,۰۴۵,۰۰۰

 

 

ویژه  بهار ۹۸(۶شب و ۷ روز)

تاریخ پرواز ایران ایر و ماهان ایر ۳۰ و ۳۱خرداد

پرواز ماهان تاریخ۳۱خرداد ماه  شامل ۲۰۰٫۰۰۰ تومان افزایش نرخ   ،   بیزینس کلاس ماهان ایر  + ۳۰۰٫۰۰۰تومان

Hotels *   view location TYPE DBL SGL CHD

۶-۱۲

CHD

۲-۶

 
KERVANSARAY KUNDU ۵ UALL STD KONDU STD ۸,۱۹۵,۰۰۰ ۱۱,۱۴۵,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲٫۱۹۵٫۰۰۰  
ORANG COUNTY BELEK UALL STD BELEK STD ۸,۴۴۵,۰۰۰ ۱۴,۵۹۵,۰۰۰ ۵,۳۹۵,۰۰۰
DOSINIA LUXURY RESORT UALL STD KEMER STD ۸,۵۹۵,۰۰۰ ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ ۵,۴۹۵,۰۰۰
KERVANSARAY LARA UALL STD LARA STD ۸,۵۹۵,۰۰۰ ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ ۵,۴۹۵,۰۰۱
WIND OF LARA UALL STD LARA STD ۸,۶۹۵,۰۰۰ ۱۱,۸۹۵,۰۰۰ ۵,۵۴۵,۰۰۰
ASTERIA KREMLIN PALACE UALL STD KONDU STD ۸,۷۹۵,۰۰۰ ۱۲,۷۹۵,۰۰۰ ۵,۵۹۵,۰۰۰
ORANGE COUNTY ALANYA UALL STD Alanya STD ۸,۸۴۵,۰۰۰ ۱۵,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۶۴۵,۰۰۰
CLUB SERA UALL STD LARA CLUB ROOM ۸,۸۹۵,۰۰۰ ۱۲,۷۹۵,۰۰۰ ۵,۵۹۵,۰۰۰
GRAND PARK  LARA UALL STD LARA STD ۹,۱۴۵,۰۰۰ ۱۳,۱۴۵,۰۰۰ ۵,۷۴۵,۰۰۰
CLUB SERA UALL STD LARA ELEGANCE ۹,۱۴۵,۰۰۰ ۱۳,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۷۴۵,۰۰۰
AMARA PRESTIGE ELIT UALL STD KEMER STD ۹,۶۹۵,۰۰۰ ۱۳,۳۴۵,۰۰۰ ۶,۰۴۵,۰۰۰
CRYSTAL WATER WORLD UALL STD BELEK STD ۹,۴۴۵,۰۰۰ ۱۶,۵۹۵,۰۰۰ ۵,۸۹۵,۰۰۰
VENEZIA PALACE UALL STD KONDU STD ۹,۷۹۵,۰۰۰ ۱۳,۵۹۵,۰۰۰ ۶,۰۴۵,۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMER UALL STD KEMER STD ۹,۹۹۵,۰۰۰ ۱۷,۵۹۵,۰۰۰ ۶,۱۴۵,۰۰۰
TOPKAPI PALACE UALL STD ANTALYA STD ۱۰,۰۴۵,۰۰۰ ۱۶,۲۹۵,۰۰۰ ۶,۱۹۵,۰۰۰
SHERWOOD DREAMS UALL STD BELEK STD ۱۰,۶۹۵,۰۰۰ ۱۴,۸۹۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰
LIBERTY HOTEL LARA UALL STD LARA STD ۱۰,۸۹۵,۰۰۰ ۱۵,۱۹۵,۰۰۰ ۶,۵۹۵,۰۰۰
ASTERIA BELEK UALL STD BELEK STD ۱۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱۶,۷۹۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰
ADALYA ELITE LARA UALL STD LARA STD ۱۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱۵,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰
MIRACLE UALL STD LARA STD ۱۱,۵۴۵,۰۰۰ ۱۶,۱۹۵,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰
SHERWOOD BREEZES LARA UALL STD LARA STD ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ ۱۷,۴۴۵,۰۰۰ ۷,۳۴۵,۰۰۰
GRANADA UALL STD BELEK STD ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ ۱۷,۴۴۵,۰۰۰ ۷,۳۴۵,۰۰۰
خدمات تور: بلیط رفت وبرگشت با پروازایران ایر و ماهان ایر   ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ، ترانسفر فرودگاهی خدمات
نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۹۵٫۰۰۰ تومان می باشد. پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

قیمت کودک ۲ الی ۱۲ سال فقط برای یک کودک به همراه والدین در یک اتاق معتبر می باشد. در صورت وجود ۲ کودک یا بیشتر در یک اتاق برای اطلاع از قیمت کودک دوم با کانتر مربوطه تماس بگیرید.

توضیحات