تور بلغارستان

تور بلغارستان ۲۰تیر الی ۷ شهریور ۹۸

VARNA     تاریخ پرواز : ۲۰تیرماه الی ۷ شهریور ماه (۷ شب و ۸ روز)     نام هتل نوع اتاق خدمات درجه دبل سینگل کودک با تخت  ۱۲ –۶ سال کودک بدون تخت ۲-۶ سال PALMA STD BB ۴* ۷٫۸۴۵٫۰۰۰ ۱۰٫۲۴۵٫۰۰۰ ۵٫۶۴۵٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰ PERLA STD BB ۳* ۸٫۳۹۵٫۰۰۰ ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ ۵٫۸۹۵٫۰۰۰ BONITA STD BB […]

تور اکراین

تور اکراین ۹۸

تور اکراین-(۶شب و ۷ روز ) رفت : جمعه ساعت  ۰۲:۰۰ صبح- برگشت: پنجشنبه ساعت ۲۰:۰۰ HOTELS درجه دوتخته یک تخته کودک با تخت ۵-۱۲ سال   کودک بدون تخت ۲-۵ سال TOURIST HOTEL ۳*B.B ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ ۱۲٫۲۴۹.۰۰۰ ۸٫۹۹۰٫۰۰۰ ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ MERCURE HOTEL ۴*B.B ۱۲٫۹۹۰.۰۰۰ ۱۶٫۱۴۹.۰۰۰ ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ FAIRMONT GRAND ۵*B.B ۱۷٫۴۹۰.۰۰۰ ۲۳٫۷۲۹.۰۰۰ ۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ کمیسیون ۳۰۰٫۰۰۰ […]

تور مسقط

تور مسقط (عمان) ۱۹ خرداد ۹۸

  روزهای پرواز یکشنبه و پنجشنبه(ساعت رفت ۱۸:۵۵ وبرگشت ۱۵:۳۰) HOTELS * DBL SGL CHD ۶-۱۲ CHD ۲-۶   AL BHAJAH ۳* BB ۳شب ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ ۵٫۳۵۹٫۰۰۰ ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۹٫۰۰۰   ۴شب ۴٫۲۹۵٫۰۰۰ ۵٫۹۹۹٫۰۰۰ ۳٫۵۹۵٫۰۰۰   IBIS MUSCAT HOTEL ۳شب ۴٫۳۹۹٫۰۰۰ ۵٫۳۹۹٫۰۰۰ ۳٫۵۹۵٫۰۰۰ ۴شب ۴٫۸۹۹٫۰۰۰ ۵٫۹۹۹٫۰۰۰ ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ MUSCATDUNE ۳شب ۴٫۵۹۹٫۰۰۰ ۵٫۶۹۹٫۰۰۰ ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴شب ۵٫۵۹۹٫۰۰۰ ۶٫۴۹۹٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰ BEST […]