تور کربلا و نجف ویژه شب های غدر

تور کربلا-نجف ۶ شب و ۷ روز

به همراه صبحانه ناهار شام

بهمراه ویزا زیارت دوره و کاظمین و سامرا همراه با مداح

با پرواز قشم ایر و آتا